Usługi transmisji danych


Dotcom świadczy usługi transmisji danych poprzez dzierżawę łączy cyfrowych. W ten sposób Klient uzyskuje gwarancję  wysokiej jakości transmisji danych pomiędzy określonymi lokalizacjami, unikając kosztów inwestycji w rozległą infrastrukturę sprzętową.

Swoją ofertę kierujemy do przedsiębiorstw i dużych korporacji międzynarodowych. Świadczymy usługi w oparciu o dzierżawione łącza cyfrowe, zapewniając swoim klientom bezpieczny przepływ informacji na łączach o gwarantowanej przepływności.

Oferujemy łącza w relacjach krajowych i międzynarodowych we współpracy z operatorami zagranicznymi, takich jak : Telia Sonera - Szwecja, ETRALI - Francja, Verizon Business - USA. Posiadamy też 17 węzłów własnych na terenie Polski.

Usługi transmisji danych świadczymy przy wykorzystaniu różnych technologii transmisyjnych:

  • dzierżawione kanały cyfrowe
  • Frame Relay
  • Ethernet

W ramach oferty serwisowej Dotcom gwarantuje:

  • pełną obsługę serwisową
  • monitoring/ zarządzanie siecią 24/7/365 dni w roku
  • help desk 24/7/365 dni w roku
  • konsultacje w zakresie usług/oferty
  • dostępność usług nie mniejszą niż 99,90% w skali roku
  • pewną realizację uzgodnionych warunków SLA

Copyright © 2008 by DOTCOM