Usługa łączy brokerskich


Usługa łączy brokerskich to oferta skierowana do instytucji działających na rynkach finansowych - brokerów, banków, funduszy powierniczych oraz wszystkich zamkniętych grup użytkowników zainteresowanych transmisją głosu o wysokiej dostępności i jakości.

Usługa ta obejmuje zestawienie stałego łącza głosowego pomiędzy dwoma punktami. Dzięki temu klient ma gwarantowany dostęp do usługi głosowej. Połączenia międzynarodowe realizowane są we współpracy z Orange Business Services (dawne Etrali SA), korzystając z sieci Etranet.

 

Usługi łączy brokerskich dają gwarancję jakości narzuconej przez wymagania rynku finansowego:

  • niezależność od innych sieci
  • bezpieczeństwo
  • brak zniekształceń
  • minimalne opóźnienia
  • gwarancje dostępności

 

Oferta łączy brokerskich to:

  • zestawienie połączeń punkt-punkt do wybranego kontrahenta w Polsce lub na świecie,
  • współpracę z dostawcą systemu głosowego konsol brokerskich dla banków,
  • serwis łączy w trybie 24-godzinnym,
  • zawarcie umowy SLA

 

 

 

Copyright © 2008 by DOTCOM