Choose language:

MISJA


Dostarczanie rozwiązań szytych na miarę Klienta: sprawnie, profesjonalnie i w sposób innowacyjny.


WIZJA


Dotcom pragnie być liderem w oferowaniu najwyższej jakości usług telekomunikacyjnych. Chcemy być jedną z najbardziej rozpoznawalnych na polskim rynku firm świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa IT, działającą w pełni profesjonalnie, elastycznie i prężnie w celu dopasowania rozwiązań do potrzeb i oczekiwań Klienta oraz zagwarantowania bezpieczeństwa jego systemów i danych. Chcemy być Partnerem, który ułatwia pracę i usprawnia działanie firmy, wykorzystując najbardziej zaawansowane technologie i rozwiązania.


WARTOŚCI


JAKOŚĆ – jako wypełnienie w 100% zawartych wobec Klientów zobowiązań.

ELASTYCZNOŚĆ – indywidualne podejście do potrzeb każdego Klienta zgodnie z zasadą, że to Klient przedstawia swoje potrzeby a my określamy środki, technologie, metody i procedury prowadzące do ich realizacji.

OTWARTOŚĆ - poszukiwanie szans i przestrzeni we współpracy z Partnerami i Klientami w myśl zasady, że nawet z konkurencją można współtworzyć a Klient ma prawo do indywidualnego potraktowania.

PROFEJONALIZM – wysokie kompetencje i poziom wyszkolenia personelu, stałe podnoszenie poziomu wiedzy wszystkich bez wyjątku pracowników.

ROZWÓJ – stałe poszukiwanie nowych produktów i usług, wdrażanie instalacji pilotażowych i testowych w myśl zasady, że już same poszukiwania są zyskiem - powiększają potencjał wiedzy, jakim dysponujemy.

WEWNĘTRZNA KONTROLA – na każdym stanowisku zgodnie z zasadą, że powinniśmy stawiać sobie wymagania wyższe niż oczekuje od nas Klient.


Nasi pracownicy i kadra zarządzająca wierzą, że znak Dotcom zobowiązuje.

 

Copyright © 2008 by DOTCOM